Tietosuojaseloste - Lappeenrannan rakentamisen lupapalvelu - Lappeenrannan rakentamisen lupapalvelu

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste (yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja) EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 30 Laatimispäivämäärä 1.10.2018

Lupapalvelun rakennuslupien rekisterin rekisterinpitäjä on Lappeenrannan kaupungin rakennuslupajaosto, osoite PL 38, 53101 LAPPEENRANTA. Rekisteriasioista vastaavana henkilönä toimii rakennustarkastaja Päivi Salminen , osoite Villimiehenkatu 1, 53100 LAPPEENRANTA, puhelin +358 40 596 3883. Rekisteriasioita hoitaa mittausinsinööri Pasi Romppainen, yhteyssähköpostiosoite kimi.eservice@lappeenranta.fi.

Lupapalvelun maankäyttölupien rekisterin rekisterinpitäjä on Lappeenrannan kaupungin kaupunkikehityslautakunta, osoite PL 38, 53101 LAPPEENRANTA. Rekisteriasioista vastaavana henkilönä toimii kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä , osoite Villimiehenkatu 1, 53100 LAPPEENRANTA, puhelin +358 40 653 0745. Rekisteriasioita hoitaa mittausinsinööri Pasi Romppainen, yhteyssähköpostiosoite kimi.eservice@lappeenranta.fi.

Lupapalvelun yleisten alueiden lupien rekisterin rekisterinpitäjä on Lappeenrannan kaupungin kaupunkikehityslautakunta, osoite PL 38, 53101 LAPPEENRANTA. Rekisteriasioista vastaavana henkilönä toimii kaupungininsinööri Olli Hirvonen , osoite Villimiehenkatu 1, 53100 LAPPEENRANTA, puhelin +358 40 637 4400. Rekisteriasioita hoitaa mittausinsinööri Pasi Romppainen, yhteyssähköpostiosoite kimi.eservice@lappeenranta.fi.

Varauspalvelun osalta rekisterin rekisterinpitäjä on Lappeenranta Free Zone Oy. Rekisteriasioista vastaavana henkilönä toimii satamajohtaja Hannu Lappalainen, osoite Satamatie 9, 53900 LAPPEENRANTA, puhelin +358 400 650 404. Rekisteriasioita hoitaa asiakaspalvelukoordinaattori Ulla Ruotsalainen, yhteyssähköpostiosoite satamalaitos@lappeenranta.fi.

Rekisterin säännönmukaisina tietolähteinä ovat verkkopalvelun käyttäjien antamat tiedot.

Tietoja säilytetään lakisääteinen aika.

Mikäli käyttäjien tietoja luovutetaan säännönmukaisesti rekisterinpitäjän organisaation ulkopuolelle, pyydetään käyttäjiltä siihen etukäteen asianmukainen suostumus. Viranomaisille toimitetun tiedon julkisuus määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai mahdollisen erityislain mukaan. Tietoja ei luovuteta EU-maiden ulkopuolelle.

Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoihin pääsy on vain määrätyillä henkilöillä ja heiltäkin vaaditaan kirjautumista järjestelmään.

Tietojen antajalla on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Palvelu käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystytään jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön avulla voidaan tarjota asiakkaille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua palvelun saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpidettyjen sivujen ja tarjottujen palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin käyttötarkoitus on sähköisen palvelun toteuttaminen. Lupapalvelussa käsitellään erilaisia hakemuksia ja varauspalvelussa käsitellään Lappeenranta Free Zone Oy:n venepaikkoja. Palvelun käyttäjille myös lähetetään viestejä hänen omaan asiaansa liittyen.

Rakennusluvissa ja maankäyttöluvissa on käytössä naapurit-välilehti, jossa lisätään lupa-asiaan kuuluvat naapurit kuulemista varten. Vain lupa-asiaan liittyviä naapureita saa lisätä. Naapurien lisäämisistä jää palvelimelle loki-merkintöjä , josta voidaan tarvittaessa todentaa, kuka on naapureiden tietoja katsonut ja milloin.

Suomi.fi - tunnistusta vaaditaan seuraavissa toiminnoissa:
  • Rakennuslupien ja maankäyttölupien luomisessa ja niiden lähettämisessä
  • Rakennuslupien vastuuhenkilöiden sähköisessä vahvistamisessa
  • Varauspalvelun varauksien liittämisessä käyttäjätunnukseen

Rekisteri koostuu seuraavista tiedoista:
  • Käyttäjätunnus ja salasana
  • Hakemukseen syötettyjen henkilöiden tiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite, henkilötunnus/Y-tunnus)
  • Asian tiedot
  • Muita yksilöityjä tietoja

Tiedot vaihtelevat palvelukohtaisesti.