Tietosuojaseloste (yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § Laatimispäivämäärä 21.4.2015

Rekisterin rekisterinpitäjä on Lappeenrannan kaupungin kiinteistö- ja mittaustoimi, osoite PL 38, 53101 LAPPEENRANTA.
Yhteyshenkilönä toimii Esko Kivistö, osoite PL 38, 53101 LAPPEENRANTA, puhelin +358 40 740 0376.

Rekisterin säännönmukaisina tietolähteinä ovat verkkopalvelun käyttäjien antamat tiedot.

Tietoja säilytetään kunnes kohteena oleva asia on käsitelty ja tiedot eivät enää ole rekisterinpitäjän tai palvelun käyttäjän kannalta tarpeellisia.

Mikäli käyttäjien tietoja luovutetaan säännönmukaisesti rekisterinpitäjän organisaation ulkopuolelle, pyydetään käyttäjiltä siihen etukäteen asianmukainen suostumus. Viranomaisille toimitetun tiedon julkisuus määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai mahdollisen erityislain mukaan.

Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoihin pääsy on vain määrätyillä henkilöillä ja heiltäkin vaaditaan kirjautumista järjestelmään.

Tietojen antajalla on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Palvelu käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystytään jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön avulla voidaan tarjota asiakkaille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua palvelun saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpidettyjen sivujen ja tarjottujen palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin käyttötarkoitus on Tonttien haku -palvelun toteuttaminen. Palvelussa käsitellään ja tilastoidaan tonttihakemuksia. Palvelun käyttäjille myös lähetetään viestejä hänen omaan asiaansa liittyen.

Tietojen käsittely perustuu verkkopalvelun käyttäjän lähettämään hakemukseen, rekisteröitymiseen ja käyttöehtoihin.

Rekisteri koostuu seuraavista tiedoista:
 • Käyttäjätunnus ja salasana
 • Hakukohteena olevat tontit ja niiden tiedot
 • Mahdollinen tontin tarjoushinta
 • Osapuolten tiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite, henkilötunnus/Y-tunnus, asuinkunta, muuttovuosi kuntaan, turvakiellon olemassaolo, suoramarkkinointikielto)
 • Työantajatiedot
 • Yrityksen tiedot
 • Nykyinen asuminen
 • Perhetiedot
 • Suunniteltu rakennushanke
 • Muita rakentamiseen liittyviä yksilöityjä tietoja
 • Verkkosivuston käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet, IP-osoitteet
Tiedot vaihtelevat tonttityyppikohtaisesti.